Få feedback om friluftsbutiken

Att ha en butik på nätet som säljer friluftskläder och produkter inom kategorier som jakt och fiske, kan ibland visa sig vara framgångsrikt. Men ibland är det inte det. Då kan det vara bra att ta reda på varför och det gör man enklast med hjälp av ett enkelt frågeformulär som besökarna får fylla i.

Med hjälp av Questback kan man fiska åsikter från sina besökare och kunder. Med hjälp av ett webbformulär som de får fylla i, kan man få värdefulla åsikter och svar på varför butiken inte är till belåtenhet.
Svaren kan sedan användas för att förbättra butiken så att den blir mer tilltalande och därmed mer framgångsrik.

Ett frågeformulär kan användas när som helst under en verksamhets livstid och ha olika syften. Gemensamt för de flesta är dock att få reda på vad som är bra och inte så att företaget kan anpassa sig efter det i så stor utsträckning som möjligt.